For å gjøre det litt lettere for å besøkende på Stall-K å vite hvilke regler som gjelder hos oss, har vi laget en samleside her på hjemmesiden vår. Her vil alltid de nyeste oppdateringene ligge tilgjengelig.

Stallen inne er dessverre stengt for besøkende i denne tiden. For kunder ber vi om at det tas kontakt på forhånd for avtale.

For ryttere i rideskolen, har vi noen huskeregler når man kommer på ridetime:

  • Oppmøte utenfor stor hvit dør. Husk å holde minst 1 meter avstand mellom de som ikke tilhører din husstand.
  • For å redusere antall mennesker på ridesenteret, er det kun lov å ha med én foresatt pr. elev.
  • Benytt håndsprit før og etter ridetime. Det skal også alltid brukes hansker/votter når du er på Stall-K.
  • Vi ber om at man er effektive etter endt ridetime med å sale av hest og legge på dekken, for å redusere tiden inne i stallen. Max 15 min dersom man skal sale av hesten sin.
  • Foresatte skal benytte munnbind dersom det ikke er mulig å overholde minst 1 meter avstand.

Vi har også ulike smittevernstiltak i forbindelse med ridetimeavvikling:

  • Instruktører desinfiserer berøringspunkter på hesten som tøyler, stigbøyleremmer og gjordremmer, samt dørhåndtak, boksdører, toalett og tribunekant mellom hver time for å holde alle trygge.
  • Instruktørene organiserer puljevis henting av hester i stallen, slik at antall mennesker i stallgangen begrenses for å gjøre det enda enklere å holde avstand.
  • Vi skifter ut luften i hallen mellom ridetimene.

Dersom man har symptomer på Korona, er i karantene eller venter på svar, evt. er smittet, kan man ikke møte til ridetime. Ridetimen kan bli tatt igjen ved senere anledning.

Smittetrykket i Kongsberg er pr. dags dato synkende, og vi vurderer situasjonen fortløpende. Dersom det forekommer endringer, vil alle som påvirkes informeres via mail.