Stall-k tilbyr dagleir i vinterferien i uke 9.


Deltakerne vil få utdelt hest som de skal stelle og ri igjennom uken. Vi legger derfor stor vekt
på at hest og rytter skal passe sammen.
Deltakerne vil også ha stalltjeneste der de vil være med å møkke og fore hestene. Målet er
at deltakerne skal forbedre sine praktiske og teoretiske kunnskaper om hest, og i tillegg ha
mye moro og få nye venner.

Dagsplanen vil se slik ut:
08:30 Oppmøte
08:45 Stell av hester
09:30 Ridning
11:00 Teori/hestekunnskap
12:00 Varm lunsj
13:00 Ridning
15:30 Avreise


Ridning: Det vil i løpet av dagen bli undervisning i dressur, sprang og tur. Det er lagt opp til to rideøkter om dagen, samt en time med teoriundervisning.

Rideferdigheter: Det er ingen krav til rideferdigheter på rideleiren. Elevene vil bli delt opp i grupper,
og undervisningen tilpasses nivået til deltakerne.

Alder fra 8 år og oppover. Det er påbudt med ridehjelm og sikkerhetsvest. Hjem og vest kan lånes hos oss.


Det må minimum være 6 deltakere for at kurset
skal avholdes.
Pris: 4500,-
Påmelding og spørsmål kan sendes til:
stall-k.rideskole@outlook.co